Història

La Fundació Tutelar de les Comarques Gironines es constitueix l’11 d’abril de l’any 2003, amb la finalitat principal de protegir les persones amb deteriorament cognitiu, discapacitat intel·lectual i malaltia mental a partir de l’exercici de càrrecs tutelars. Neix auspiciada per l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), empresa pública sanitària de la Generalitat de Catalunya que gestiona la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les Comarques Gironines.

Atesos els canvis jurídics i organitzatius que van comportar, en el camp de les tuteles, tant la publicació l’any 1998 del Codi de Família de Catalunya, com l’impuls del Govern de la Generalitat a la creació d’un servei social de tutela, l’IAS arriba a la convicció que el futur de l’activitat tutelar havia d’estar separada de la gestió dels recursos sanitaris.

Tenint en compte aquesta necessitat, quatre entitats amb trajectòries diferents, però amb un comú denominador, van decidir unir els seus esforços i crear la Fundació Tutelar:

  • L’Associació Gerión, dedicada a la tutela de persones grans a partir d’una estructura de voluntariat.
  • L’Associació de Familiars de Malalts Mentals de Girona i Comarques, que es preocupa del futur dels familiars d’aquestes persones.
  • La Fundació Privada Drissa, dedicada a la inserció laboral de persones amb malaltia mental.
  • La Fundació Malalts Mentals de Catalunya, que es dedica a la tutela de persones amb malaltia mental i aporta la seva experiencia en aquesta matèria.

La Fundació ha integrat, per fusió, la Fundació Tutelar del Gironès, i ha assumit els serveis tutelars que prestava la Fundació La Fageda.

La Fundació va contribuir l’any 2004 a la creació de l’Associació ENCAIX, de la qual és membre. ENCAIX agrupa les diferents fundacions que tutelen persones amb malaltia mental a Catalunya: Fundació Malalts Mentals de Catalunya; Fundació Germà Tomàs Canet; Fundació Nou Camí; Fundació Lar; Fundació Pere Mata; Fundació Lluís Artigas; Fundació Vella Terra; Fundació Salut i Comunitat; Fundació Intress; Fundació Vol i Fundació Via Clara.