Assessoraments

La Fundació ofereix assessorament en diferents àmbits d’actuació:

Els de les persones i les famílies

La Fundació Tutelar ofereix assessorament a persones amb inquietuds sobre el tema del suport jurídic, amb o sense modificació de la capacitat, respecte a familiars, persones properes o respecte a si mateixes. Aquest assessorament pot generar procediments judicials de determinació de suport (mai iniciats per la Fundació) i/o expedients del Servei de Suport Futur.

Per a aquest servei la Fundació no rep finançament públic ni estableix cap tarifa, ja que considera que l’assessorament no pot dependre d’una tarifa, posat cas que l’interessat no pogués fer-hi front, però agraeix la col·laboració de les persones que han fet un donatiu en contribució al cost que representa.

Els dels professionals

Assessorament i xerrades divulgatives, intervencions en jornades i congressos d’àmbit local, nacional i internacional, amb presentació de comunicacions i conferències i xerrades a institucions quins professionals tracten directament o indirectament persones amb discapacitat (Administració Pública, serveis socials, Centres de salut mental, unitats hospitalàries, centres d’atenció a la discapacitat, clubs socials, …, centres residencials).

La població en general

La Fundació fa difusió a la població en general, oferint xerrades a petició dels col·lectius que ho sol·licitin sobre temes com el suport legal,  les institucions de protecció de la persona, la tasca de la Fundació, …, les previsions de futur, o  qualsevol tema relacionat amb el suport a les persones amb discapacitat i els drets a la llum de la Convenció de Nacions Unides dels Drets de les persones amb discapacitat.

Telèfon

Tel. 972 249 110
Fax 972 402 759

E-mail

girona@supportgirona.cat

Accepto i quedo informat que les dades personals que proporcioneu són necessàries per gestionar el contingut del vostre contacte, i s’incorporaran al corresponent fitxer de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines, entitat responsable situada al C. Pierre Vilar, 5 Baixos – 17002 GIRONA, a on pot exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades existents en aquest fitxer, en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa complementària.